SEO – Search Engine Optimisation

(eng. Search Engine Optimisation)

Optimizacija sajta ili SEO optimizacija za internet pretraživače je proces prilagođavanja sadržaja sajta nastala poslednjih godina sa potrebom da sadržaj na internetu bude što kvalitetnije pretraživ. Ova disciplina bazira se na mnogo faktora i to najčešće na: pravilno i dobro pripremljenom sadržaju sajta u maniru koji odgovara glavnim pretraživačima kao što su Google, Yahoo, MSN i drugi, u dobrom i po pravilima napisanom kodu web stranice, prijavljivanja sajtova na pretraživače kao i u praćenju smernica i preporuka koje dolaze od stručnih timova gore pomenutih pretraživača.

Korisni link: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

SEO – Search Engine Optimisation
5 (100%) 2