SEM

(eng. Search Engine Marketing)

SEM (Search engine marketing), marketing preko internet pretraživača je forma internet marketinga koja promoviše web sajtove povećavajući njihovu vidljivost u pretraživačima. Prema SEMPO (Search Engine Marketing Profesional Organization) organizaciji stručnjaka za web marketing kroz pretraživače, SEM se koristi sledećim metodama: SEO (optimizacija za internet pretraživače), plaćenim pozicioniranjem u pretragama, kontekstualnim oglašavanjem i plaćenim uključivanjem u rezultate pretrage.

Korisni link: http://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_marketing

SEM
5 (100%) 2