Izrada Logotipa – Upside

Klijent

Upside d.o.o.

Kompanija iz USA-a sa filijalom u Beogradu.

Godina

2014

Tehnika

Adobe Illustrator CS6

Upside
5 (100%) 1