Plaćanje po kliku (PPC)

(eng. Pay Per Click)

Pay Per Click (PPC) je model internet kampanja prilikom kojeg se određivanje cene oglašavanja vrši na osnovu broja klikova na oglas. Za razliku od kampanja putem tzv.tradicionalnih medija (televizije, štampe, radija, OOH) kao i CPM internet kampanja kod kojih se plaća prikazivanje (štampanje) oglasa, u slučaju PPC kampanja se plaćaju samo klikovi na oglas, bez obzira na broj prikaza.

Interaktivna priroda interneta dozvoljava da oglasi ne budu samo puke slike, već i linkovi ka sajtu ili stranici koju promovišemo. PPC sistem omogućava daleko veće vraćanje investicije (Return On Investment – ROI).

Korisni linkovi: Pay Per Click

Plaćanje po kliku (PPC)
5 (100%) 2