Online razvoj sadržaja, odnosno pisanje tekstualnog sadržaja sajta umnogome se razlikuje od ciljeva i karakteristika pisanih proizvodnih medija.

Tekstualni sadržaj web stranice već od prvog momenta mora da zadrži posetilaca na sajtu, i da pruži njemu bitne i interesantne informacije. Pored toga, na taj način mora da prikaže uslugu ili proizvod, da posetilac na najlakši mogući način dođe do narudžbine ili do uspostavljanja kontakta.

Na sajtovima, naravno, ima mesta i za stručne informativne zapise. Oni su izuzetno pogodni, da relevantne ključne reči i termine za pretragu uspešno optimiziraju. Sa proširenjem sadržaja povećava se i broj posetilaca.