Loyalty program

Loyalty program

Loyalty program kao koncept je marketinški alat dizajniran da podstakne postojeće kupce tj. klijente da i dalje nastave sa kupovinom ili korišćenjem usluga.

Firmu košta otprilike 5 do 10 puta više da animira novog klijenta na kupovinu u odnosu na prodaju starom nekadašnjem kupcu.

Na svetskom nivou 65% kompanija poseduje implementiran neki od Loyalty programa.

Prednosti Loyalty program-a:

  • Lojalni potrošači
  • Više prodaje, više profita
  • Uvid u ponašanje potrošača i izvršavanje ciljanih marketinških aktivnosti

Loyalty program vam nudi bolje razumevanje vaših kupaca, a posebno vam nudi više mogućnosti ako je vaša baza klijenata kompletna i redovno ažurirana.