Graphic Design

Izrada Logotipa

od 150 – 300€

Danas je logo dizajn prava umetnost pa je jako važno da Vas logo prikazuje u najboljem svetlu. Logo, logotip ili zaštitni znak, predstavlja vizuelni identitet Vaše firme tržištu, nešto po čemu će ona biti prepoznatljiva. Imajući u vidu da logo nosilac celokupnog vizuelnog identiteta firme i da se menja veoma retko ili u izuzetnim situacijama, potrebno je ovaj proces od početka jasno definisati i detaljno objasniti njegovo značenje, izbor boja, simbola, kao i njegovu primenu.

Dizajn Vizit karti

od 20€

Dizajn vizit karti može biti veoma složen i zahtevan posao koji zahteva ideju, kreativnost i što je najvažnije unikatan i prepoznatljiv dizajn. Odabir boja i tipografije, logotip, kako prezentovati delatnost firme su samo neka od pitanja na koja treba dati odgovor.

Dizajn Flajera

od 30€

Flajer treba da sadrži osnovne informacije o Vašem preduzeću i proizvodima ili uslugama koju nudite. Flajeri ne smeju biti pretrpani informacijma i bojama jer to proizvodi suprotan efekat. Dobar flajer sa jednostavnim, ali efektnim dizajnom ostaviće najbolji utisak na potencijalne klijente.

Dizajn Brošure

od 50€

Dizajn Kataloga

od 100€

Katalog je lista proizvoda ili usluga koje nudi određena kompanija sa njihovim opisom i cenama, objavljen kao štampani dokument ili elektronski dokument (e-katalog) na Internetu, disketi, CD-u itd.

Izrada Vizuelnog identiteta

200€

  • Dizajn logotipa
  • Dizajn vizit karte
  • Dizajn memoranduma
  • Dizajn koverte
  • *napomena cena: bez knjige grafičkih standarda

Dizajn Ambalaže

od 100€

Dizajn Oglasa i Banera

od 20€

Izrađujemo profesionalne oglase za časopise, kao i banere za web portale svih veličina. Uz naš oglas sigurno ćete biti primećeni!

Dizajn i prelom Knjiga

od 5€ po stranici

Prelom knjige predstavlja slaganje teksta, slika i grafičkih elemenata u okvire stranica definisanog formata i snimanje na elektronskom medijumu. Može biti jednostavan, što je najčešća situacija, a može biti i dosta komplikovaniji (kreativniji), u zavisnosti od namene knjige.

Dizajn Bilborda

od 70€

Najbitniji element bilborda je da poruka koja ima kratku formu sa ciljem da privuče pažnju prolaznika. Iako slični plakatima, dosta su većeg formata i poruka koja se prenosi mora biti jednostavna i efektna.