Copywriting

Copywriting je kreiranje sadržaja u svrhe marketinga odnosno reklamiranja odnosno kreiranje reklamnog sadržaja (najčešće na internetu).

U današnje digitalno doba, copywriting često povezuje sa content marketingom. Oba se odnose na kreiranje reklamnog sadržaja na internetu. I danas se uglavnom poistovećuju.

Copywriting
5 (100%) 1