cloud-hosting

Cloud Hosting Server – hosting po meri korisnika

Firme koje su prevazišle skromne mogućnosti deljenog hostinga (Shared Hosting) logično bi trebale preći na sledeći nivo: zakup sopstvenih servera, virtuelnih ili fizičkih.

Ova faza zahteva poprilično tehničko znanje i veoma je kompleksna, tako da se ne preporučuje firmama bez IT kadrova. Za ovaj korak se najčešće odlučuju vlasnici online prodavnica, portala, i ostalih formi sajtova koje imaju veće tehničke zahteve od prosečne korporativne web prezentacije. Hosting provajder vam kod privatnog servera obezbeđuje samo mrežnu infrastrukturu i neophodnu hardversku podršku za server, dok ste za njegovo pravilno funkcionisanje brine zakupac.

Cloud hosting je nastao kao alternativa hostovanju na jednom fizičkom serveru, i predstavlja naredni evolutivni korak i zaokruženo tehnološko rešenje za hostovanje jednog (ili više sajtova) na više hardverskih servera kroz virtuelizaciju resursa. Kod cloud hostinga, zahvaljujući činjenici da se svemu pristupa kroz mrežu, serveri koji su povezani u jedan cloud, mogu biti fizički na potpuno različitim lokacijama.

Najveća prednost cloud hostinga, je fleksibilnost i mogućnost da se koriste samo oni resursi koji su stvarno potrebni, tako da se mogu skalirati u oba smera u odnosu na obim posete, a sve to bez većih inicijalnih troškova. Troškovi se obračunavaju na osnovu utroška tj. na osnovu rezervisanja resursa, a prilagodljivost sistema je praktično trenutna.

Hosting provajderi u slučaju cloud hosting usluge, obezbeđuju jednostavne upravljačke panele, pomoću kojih se dinamički menjaju kapaciteti u skladu sa trenutnim potrebama, pa u slučaju naglog povećanja posete nema zastoja ili usporenog rada sajta, kao i u obrnutom slučaju stagnacije ili smanjenja posete, naplaćuje se tačno onoliki protok koji je ostvaren. Još jedna prednost cloud hostinga je velika pouzdanost, mnogo veća nego kod deljenog hostinga i zakupa pojedinačnih servera (VPS Server).

Cloud Hosting Server – hosting po meri korisnika
5 (100%) 2