security-scan

Google preporuka za čišćenje ugroženog sajta

Čišćenje sajta od neželjenog malware koda može biti utopija bez pravog alata.

Navodimo skener alate koji su preporučeni od strane Googla, u cilju otkrivanja hakovanog koda:

• Aw Snap: http://aw-snap.info/file-viewer
• Virus Total: https://www.virustotal.com/
• Sucuri Site Scanner: https://sitecheck.sucuri.net
• Wepawet: https://wepawet.iseclab.org

Sledeći alati skeniraju pHp kod vašeg sajta:

• DDecode: http://ddecode.com
• UnPHP: http://www.unphp.net

Takođe izdvajamo i izvrstan alat Stop Badware:

https://www.stopbadware.org/hacked-sites-resources

Google preporuka za čišćenje ugroženog sajta
5 (100%) 2