Marketing socijalne mreže

15 Najboljih socijalnih mreža za vaš marketing!

Prve tri socijalne mreže su očekivano najpopularnije, Facebook, Instagram i Snapchat, jedino poslednja na našim prostorima nije još uvek zaživela.

Najpopularnije socijalne mreže

Svrha društvenih mreža

Ako se pitate šta je to što neku firmu ili kompaniju čini uspešnom na socijalnim mrežama, odgovor je veoma kompleksan.

Potrebno je razumeti pravi smisao postojanja konkretne društvene mreže kako biste pravilno prezentovali svoj biznis. Bilo da se radi o B2C ili B2B tipu poslovanja, klijenti na prvom mestu treba da znaju da ste prisutni na mreži, zatim ukoliko stupite u interakciju klijenti moraju steći poverenje u vas pre nego se odluče za kupovinu vašeg proizvoda ili usluge.

Strategije na socijalnim mrežama moraju biti fokusirane na izgradnju kvalitetnih odnosa u koje spadaju slušanje, privlačenje i interakcija sa tržištem, potencijalnim novim kao i starim lojalnim klijentima. Ukoliko se ovo postigne onda se veoma lako sprovodi konverzija poseta i pratilaca u profit i preporuke.

Naše tri najbitnije preporuke:

  1. Izbegavajte klasičnu i nametljivu prodaju i dosadne prodajne parole, već ponudite praktična rešenja njihovim potrebama
  2. Gradite odnose bazirane isključivo na poverenju
  3. Dodajte vrednost, osigurajte kvalitetne komentare i vredne informacije
15 Najboljih socijalnih mreža za vaš marketing!
5 (100%) 2