CRM

CRM (Customer Relationship Management) je softverska aplikacija za upravljanje poslovanjem i odnosima sa klijentima.

Omogućava potpunu povezanost i posvećenost svim procesima koji se vode na relaciji između firme i klijenta:

  • baza klijenata
  • praćenje narudžbina
  • praćenje ponuda
  • praćenje ugovora
  • praćenja radnih zadataka

U širem smislu CRM je integrisana marketinška, uslužna i prodajna koncepcija koja se bazira na filozofiji „kupac je kralj“, tj. fokus je na klijentu.

CRM
5 (100%) 1